อยากร้องดังดัง
想要大声唱
ไม่รู้ว่าเป็นอะไร คล้ายๆโลกมันเปลี่ยนไป
卖卢哇奔阿莱 克莱克莱咯曼扁掰
มองไปทางไหนสวยงามกว่าเคยทุกครั้ง
芒掰汤乃随刚寡颗衣土克朗
ถนนก็ดูแปลกไป หัวเราะได้จนสุดทาง
塔弄够都啵雷掰,糊啊戴尊素汤
โลกช่างสดใสทั้งวัน
咯畅馊腮汤弯
ฉันเห็นผู้คนมากมาย ไม่รู้ว่าใครต่อใคร
缠哼铺坤吗迈 卖卢克莱斗克莱
ทั้งซ้ายทั้งขวายิ้มให้กันและเป็นเช่นนั้น
汤塞汤胯英害干类奔岑乃
รู้ไหมว่ามันถูกใจ รู้ไหมที่เธอบอกกัน ฉันอารมณ์ดี
卢埋哇曼吐载 卢迈剃忒啵干 缠阿隆滴
อยากจะร้องดังๆ พูดให้ใครต่อใครได้รู้ทั่วกัน
押咋隆当当,铺害克莱斗克莱带卢吐啊弯
อยากจะร้องดังๆ พูดให้ใครได้ฟังว่าเธอรักฉัน
押咋隆当当,铺害克莱带方哇忒辣缠
อยากจะร้องดังๆ คำที่เธอบอกกันว่ารักมากมาย
押咋隆当当,康剃忒啵干哇辣妈迈
ฉันจะร้องจะร้องให้ดังๆ ก็ฉันมันดีใจ
缠咋隆咋隆害当当,够缠曼滴载
ที่เธอมาบอกกัน อยากจะตะโกนมันออกไป
剃忒马啵干,押咋达贡曼闹掰
ฉันขอแค่เพียงสักวัน ที่ฉันได้ทำดั่งใจ
缠扣肯屁昂撒弯,剃缠带汤档载
ให้ฉันได้ร้องเข้าไปให้มันถึงฟ้า
害缠带隆靠掰,害曼疼发
ก็เพราะว่ามาจากใจ ฉันขอร้องมันออกมา ฉันสบายใจ
够泼咯哇妈咋载,缠扣隆曼噢妈,缠撒掰载

歌词源自网络,侵权请联系,我将会收到通告后撤下相关信息。

Collect transliteration lyric from the public network, if it offends your rights please connect me I'll carry down it on receivinging the statement.

Last modification:January 14, 2020
SUPPORT ME IF THE ARTICLE IS HELPFUL